اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
 گزارش عملكرد واحد بازرسي از تاريخ 1/9/89 لغايت 28/9/89 شهرستان نظر آباد
تعداد كل واحد هاي بازرسي شده 1300مورد
تعداد برگهاي گزارش بازرسي (4برگي)تنظيم شده 25 فقره
تعداد پرونده هاي ارسالي به تعزيرات 25 فقره
تعداد پرونده هاي  تخلفاتي با ارزش ريالي بالا ده ميليون ريال يك فقره
مهمترين عناوين تخلفاتي : 1-عدم درج قيمت :14فقره ، تداخل صنفي :5 مورد ، عدم صدور صورت حساب:12فقره ، نداشتن پروانه كسب :11مورد ، عدم رعايت دستور العمل بهداشتي 1 مورد، گرانفروشي 15مورد مي باشد .
تعداد گزارشات و شكايات رسيده 15 مورد شامل 11مورد تلفني و 4مورد حضوري .
ارزش ريالي تخلفات كشف شده 18،930،000 ريال .
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون