اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

تاريخ انتشار : چهارشنبه 18 خرداد ماه 1390 - 12:00
آزمون سطح بندي هيات مديره سازمانهاي صنفي برگزار مي شود
با هماهنگي اداره امور اصناف و تشكلهاي سازمان بازرگاني استان البرز آزمون سطح بندي هيات مديره سازمانهاتي صنفي برگزار مي شود. تاريخ برگزاري اين آزمون هشتم تير ماه اعلام گرديده است .
منبع خبر : روابط عمومي سازمان بازرگاني استان البرز
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون