اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

تاريخ انتشار : چهارشنبه 30شهريورماه 1390 - 13:15
پانزدهمين جلسه هدفمندسازي يارانه ها برگزار گرديد
پانزدهمين جلسه هدفمندسازي يارانه ها با حضور شهبازي رئيس اداره وساير اعضا درمحل اداره بازرگاني برگزار گرديد.

ارئه گزارش كاملي از بازرسي مجامع امور صنفي درخصوص نظارت ويژه بر رعايت درصد سود خرده وعمده فروشي ونصب برچسب قيمت وصدور صورتحساب كالاهاي لوازم التحرير ،بازرسي ونظارت برفروش فوق العاده فروشگاههاي پوشاك درسطح شهرستان، نظارت برتعيين ورعايت نرخ پوشاك مدارس با همكاري اتحاديه مربوطه واداره آموزش وپرورش شهرستان، ارسال گزارش كامل درخصوص نظارت ويژه طرح بازگشايي مدارس به فرمانداري پس از پايان طرح و ارائه شرح وظايف انجمن حمايت از حقوق مصر ف كنندگان و توليد كنندگان ازجمله مهمترين مصوبات اين جلسه بود

منبع خبر : روابط عمومي اداره بازرگاني شهرستان نظر آباد
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون