اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

تاريخ انتشار : چهارشنبه 30شهريورماه 1390 - 11:25
انتخابات هيات مديره اتحاديه مواد غذايي ،خوار بار برگزار گرديد
اعضاي هيات مديره اتحاديه مواد غذايي ،خواربار ولبنيات نظر آباد معرفي شد.

انتخابات هيات مديره اتحاديه مواد غذايي ،خوار بار،لبنيات با حضور شهبازي رئيس اداره بازرگاني ،جوادي مسئول انجمن نظارت بر انتخابات ، فروغي نماينده مجمع امور صنفي  برگزار گرديدو اعضاي هيات مديره به ترتيب آراءبه شرح زير اعام گرديد:

قاسم آزاد فلاح –سيد محمد حسيني –سيد ابوالقاسم طباطبائي – علي محمدي

منبع خبر : روابط عمومي اداره بازرگاني شهرستان نظر آباد
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون