اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
 منشوراخلاقي
 ما کارکنان سازمان بازرگاني استان البرز اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر راباور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از
هیچ کوششی دریغ نخواهیم
نمود:
1. باور به فرهنگ دینی و ملی ، ‌پیروی از آن در گفتار ورفتار خود و در ارتباط با همکاران ، مشتریان  ، ارباب رجوع با
تأکید بر رعایت تقوا ،عدالت ، عزت و اعتدال
2. پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی وسازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت ، صداقت و صراحت
3. رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به مراجعین، همکاران و بویژه پیشکسوتان و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری ، پاسخگویی ،
مسئولیت پذیری و اعتمادمتقابل
4. پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه سازندگی ، خدمت رسانی به مردم و جلب رضایت مشتریان ، ذینفعان و ارباب
رجوع
5. مشارکت در تصمیم سازی ،  تصمیم گیری و تشریک  مساعی در راستای تحقق اهداف سازمان و اجرای برنامه‌های آن
6. رعایت و اجرای کامل قوانین ، مقررات ،‌ ضوابط اداری و  پرهیزاز هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در
تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی
7. التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات ، احساس مسئولیت ، تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع
فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی
8. توجه به جایگاه سازمان و رعایت الزامات ، ملاحظات ، نقشها ومسوولیتهای قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذیربط و ذینفعان
9. ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران ، مشاوران ، پیمانکاران و کلیه
ذینفعان در چارچوب ضوابط سازمان
10. ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیتها ، تعهدات  ، پاسداشت حقوق و وقت همکاران ، مشتریان و ارباب رجوع
11. رعایت نظم ، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و ملی
12. استفاه بهینه از منابع و امکانات سازمان و جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت صرفه جویی خردمندانه و حذف تشریفات زائد
 
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون