اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

مقدمه:
بي شك يكي از بخش هاي مهم و موثر سازمان هاي بازرگاني استان ها معاونت توسعه بازرگاني داخلي مي باشد.اين معاونت مي تواند با عنايت به شرح وظايف محوله از قبيل :

 

  1. شناسايي كانال هاي مختلف توزيع كالا و خدمات در سطح استان و پيش بيني راهكارهاي سازنده در راستاي  بهبود چرخه توزيع و همينطور كنترل و نظارت بر نحوه توزيع كالا در بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي .
  2. جمع آوري اطلاعات و تهيه و تنظيم آمار مربوط به ميزان جذب سهميه و مصرف كالا تهيه اطلاعات مرتبط در سطح استان و ايجاد بانك هاي اطلاعاتي مربوط به امور بازرگاني.
  3. برآورد نياز مصرف كالاهاي اساسي واستمرار در  بررسي عرضه و تقاضاي و اتخاذ تدابير لازم به منظور رفع كمبودها و نارسايي هاي موجود با هماهنگي ساير سازمان هاي مرتبط.
  4. برنامه ريزي در خصوص تامين و توزيع كالاها به ويژه كالاهاي اساسي، حساس و ضروري و پيش بيني ذخيره احتياطي مناسب.
  5. همكاري و مطالعه در زمينه امور حمل و نقل، انبارها و سردخانه ها و برآورد ظرفيت و ذخيره سازي كالا در استان با هماهنگي سازمان ها و واحدهاي مربوط و نظارت بر اين امور.
  6. انجام هماهنگي هاي لازم در زمينه بهينه سازي و افزايش ظرفيت و نگهداري كالاها متناسب با نياز استان.
  7. پيش بيني و برنامه ريزي تا