اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

          معاونت نظارت و بازرسی
         
          معاونت نظارت و بازرسی: نصراله نصیری
          آدرس:
         خیابان شهید بهشتی، نرسیده به پمپ بنزین حصارک، خیابان ولیعصر
         تلفن: 4551900
         دورنگار: 4553131
  
       


          شرح وظایف:
 • نظارت و پیگیری اجرای کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت متبوع و سازمان مرکزی در زمینه نظارت بر قیمت ، کیفیت و عرضه کالاها و خدمات در سطح استان .
 • برنامه ریزی جامع جهت نظارت بر توزیع ، قیمت ، کیفیت و عوامل دیگر مربوط به کالاها و خدمات در چارچوب سیاست ها ، خظ مشی هاو دستورالعمل های مربوط .
 • برنامه ریزی جامع و تدوین اولویت های کالایی و خدمات جهت بازرسی متناسب با معیارهای مورد نظر و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته درخصوص کالاهای تحت نظارت و کالاهای خدماتی مشمول در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط .
 • اعمال نظارت های لازم به منظور اجرای ضوابط ، معیارها و خط مشی های اجرایی در انجام بازر سی ها واجرای روش های کار آمد بازرسی متناسب با نوع کالا و خدمات .
 • نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار به طور  مستمر از وضعیت واحدهای تولیدی ، توزیعی و خدمات رسانی به مصرف کنندگان .
 • بررسی ومطالعه گزارش های تحلیلی و کارشناسی ارائه شده از وضعیت کالاو خدمات تحت نظارت و نحوه خدمات رسانی و تولید و توزیع واظهار نظر در مورد گزارش های تهیه شده وانعکاس به مقامات ذیصلاح .
 • سازماندهی و هدایت کنترل گروه های کالایی و خدماتی متنا سب با دستورالعمل هاو بخشنامه های مربوط ونظارت بر عملکرد آنها به منظور اطمینان از حسن انجام وظایف محوله .
 • انجام اقدامات لازم در زمینه کشف قاچاق کالا و اجرای سیاست های مشخص شده در سطح استان جهت ارائه به مراجع ذیصلاح .
 • نظارت بر ساماندهی مناسب نیروهای بازرسی و انجام هماهنگی های لازم به منظور تشکیل جلسات توجیهی جهت آشنایی بازرسان باضوابط ودستورالعمل های مربوط به کالاها و خدمات با همکاری اداره نظارت بر کالا و خدمات .
 • فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم به منظور جذب اطلاعات ، اخبار وگزارش های مردمی و ارجاع به اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق .
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت انعکاس تخلفات و هرگونه اطلاعات گزارش شده توسط مردم به ستاد خبری مرکز استان و شهرستان های تابعه .
 • فراهم نمودن موجبات تمرکز اطلاعات در بانک اطلاعات به منظور تسریع در ایجاد ارتباط بین تماس گیرندگان با ستاد خبری و مراجع ذیربط و پاسخگویی به شکایات .
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون