اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
            معاونت بازرگانی داخلی

            معاون بازرگانی داخلی:
بلال خلیلی
            آدرس:
            خیابان شهید بهشتی، نرسیده به پمپ بنزین حصارک، خیابان ولیعصر
            تلفن: 4500041
            دورنگار: 4500041

  شرح وظایف 
  • فراهم نمودن امکانات لازم جهت بهبود نظام بازرگانی کشور و رابطه با سیاست های دولت با هماهنگی واحدهای ذیربط واجرای برنامه ها و تنظیم دستورالعمل های مربوط در قالب سیاست های مصوب بخش بازرگانی.
  • شناسایی کانال های مختلف توزیع درسطح استان وارائه پیشنهادهای سازنده در جهت بهبود سیستم توزیع و کنترل ونظارت بر نحوه توزیع کالا در بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی و ارائه طریق به منظور  رفع نواقص آن .
  • اعمال نظارت لازم به منظور جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم آمار مربوط به میزان جذب سهمیه و مصرف کالا و سایر اطلاعات مرتبط در سطح استان و انجام همکاری های لازم در ایجاد بانک های اطلاعاتی مربوط به امور بازرگانی .
  • برآورد نیاز مصرفی کالاهای اساسی ، حساس و ضروری و بررسی مستمر عرضه و تقاضای آنها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور رفع کمبودها و نارسایی های موجود با ه