اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

 رئيس اداره بازاريابي ، توسعه صادرات و تجارت الكترونيك   

  • مطالعه ، بررسي و تحقيق به منظور بهبود شبكه هاي اطلاعاتي و خدمات رايانه اي در سطح استانداردهای بين المللي  
  • مطالعه ، بررسي وتهيه و تنظيم طرح هاي لازم به منظور ايجاد و اداره شبكه هاي مختلف اطلاعاتي مورد نياز سازمان متبوع
  • انجام همكاري هاي لازم در طراحي برنامه شبكه متمركز اطلاع رساني تجاري گسترده و توسعه و استقرار تجارت الكترونيك در حد وظايف و اختيارات در سطح استان  
  • اتخاذ تمهيدات و اقدامات لازم در جهت راه اندازي و استفاده گسترده از تكنولوژي روز در مبادلات بازرگاني در سطح استان نظير تجارت الكترونيك ، تبادل الكترونيكي اطلاعات و تدوين نظام جامع اطلاع رساني بخش بازرگاني
  • فراهم كردن امكانات لازم به منظور اطلاع رساني و توسعه تجارت الكترونيك در سطح استان و ارائه پيشنهاد و رهنمودهاي لازم در اين زمينه
  • انجام هماهنگي به منظور تأسيس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي طبق قوانين مربوط  
  • انجام اقدامات لازم به منظور برگزاري نمايشگاه هاي مختلف استاني و منطقه اي به منظور توسعه مبادلات بازرگاني و معرفي توليدات هر استان به سازمان توسعه تجارت در جهت افزايش توليد و تشويق صادرات  
  • انجام كليه وظايف مربوط به وزارت بازرگاني در ارتباط با تشكيل بنادر آز