اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
 اداره فرش
-شناسایی استعدادها و توانمندی های فرش دستباف استان .
-تشکیل اتحادیه  فرش دستباف استان .
-پیگیری جذب تسهیلات جهت بافندگان .
-معرفی بافندگان به موسسات بانکی جهت اخذ تسهیلات و تامین اجتماعی به لحاظ بهره مندی بافندگان از بیمه تامین اجتماعی .
-ساماندهی امورات مربوط به آموزش به ویژه به بافی در سطح استان
-انجام امورات اداری و مکاتبات مربوطه .
-ایجاد ارتباط مستمر با مرکز فرش کشور و تهیه گزارشات عملکرد ماهیانه اداره فرش استان .
 
 
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون