اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
 
        معاونت توسعه تجارت خارجی

         معاون توسعه تجارت خارحی:
غلامرضا رکنی
         آدرس:
         خیابان شهید بهشتی، نرسیده به پمپ بنزین حصارک، خیابان ولیعصر
         تلفن: 4500187
         دورنگار: 4553131شرح وظایف:
 • مطالعه و بررسي به منظور برآورد ميزان توليدات و محصولات واحدهاي توليدي تحت پوشش در سطح استان و امكانات صدور كالاها به ساير استان ها و خارج از كشور
 • تهيه و اجراي دستورالعمل هاي لازم در جهت تسهيل و حسن اجراي برنامه هاي صادرات و واردات ترخيص كالاها و رفع موانع اجرايي
 • انجام اقدامات لازم در جهت ايجاد تشكل هاي تجاري غير دولتي به منظور ارائه خدمات و تسهيلات جاري ، اعتبار و تضمين صادرات ، توسعه همكاري ها و ارتباطات تجاري
 • اجراي برنامه ها و خط مشي مرتبط با توسعه بازرگاني خارجي كشور با مشاركت مراجع ذيربط
 • نظارت بر انجام كليه امور مربوط به پيله وران و مرز نشينان با توجه به مقررات صادرات و واردات
 • نظارت بر انجام كليه امور مربوط به صدور و تمديد كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح استان 
 • نظارت بر انجام امور مربوط به كميته توسعه صادرات استان با توجه به سياست ها و خط مشي هاي كلي وزارتخانه
 • اعمال نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت سفارش كالا و رسيدگي به درخواست هاي دستگاه هاي دولتي و مؤسسات خصوصي و اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور خريد كالاهاي مورد نياز از خارج كشور از نظر وجود اعتبار ارزي و جلوگيري از ورود كالاهاي مشابه ساخت داخلي
 • نظارت بر انجام كليه وظايف مربوط به وزارت بازرگاني در زمينه تشكيل بنادر آزاد ، منطقه تجاري و واحدهاي حفاظت شده در سطح استان 
 • نظارت و سرپرستي به منظور تأسيس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي و برگزاري نمايشگاه هاي مختلف استاني و منطقه اي به منظور توسعه مبادلات بازرگاني
 • انجام مطالعات لازم به منظور استقرار تجارت الكترونيك در سطح استان 
 • انجام مطالعات لازم در زمينه امور حمل و نقل ، انبارها ، سردخانه ها و بر آورد و ذخيره سازي كالا در سطح استان با هماهنگي سازمان هاي ذيربط و نظارت مستمر بر امور مربوط
 • تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي لازم به منظور ايجاد بانك هاي اطلاعات مربوط به امور بازرگاني و ارائه خدمات لازم به تجار و صادر كنندگان در اين زمينه 
 • انجام همكاري و هماهنگي لازم در جهت جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط در خصوص كالاهاي تجاري قابل صدور و همچنين بازارهاي خارجي
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون