اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
 اداره امور مشارکت ها
  • -رسیدگی به شکایات واصله .
  • فراهم نمودن زمینه جذب ناظرین افتخاری .
  • تهیه گزارش های تحلیلی از عملکرد ماهیانه ستادخبری و پاسخگویی به شکایات .
  • فراهم نمودن زمینه شناخت منابع خبری در سطح استان .
  • فراهم نمودن زمینه جمع آوری اخبار واطلاعات و گزارش های مردمی .
  • فراهم نمودن زمینه انعکاس اطلاعات جمع آوری شده به مراجع ذیربط .
  • نظارت بر ثبت دقیق اطلاعات در کامپیوتر .
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون