اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

تقويم نمايشگاههاي تخصصي استان البرز درسال 90

 
نمايشگاه صنعت آب ، برق، گازو تجهيزات وابسته
زمان برگزاري : 3 لغايت 6 خرداد ماه
مجري : شركت بين الملل كمان گستر البرز
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه پرورش صنعتي دام و طيور و صنايع مرتبط
زمان برگزاري : 24 لغايت 27 خرداد ماه
مجري : موسسه نشرآوران اقتصاد سبز
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه لوازم خانگي ، و تجهيزات آشپزخانه  
زمان برگزاري : 14 لغايت 17 تير
مجري : پارس رستاك
محل برگزاري : گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه الكترونيك ، كامپيوتر ، مخابرات وو اطلاع رساني البرز
زمان برگزاري : 27 لغايت 31 تير ماه
مجري نمايشگاه : شركت نوانديشان تانا
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه خانه مدرن
زمان برگزاري : مرداد ماه
مجري نمايشگاه : آروين سبز آتيه
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه نهاده ها ، تجهيزات آبياري و گلخانه و ماشينهاي كشاورزي
زمان برگزاري : مهر ماه
مجري نمايشگاه : موسسه نشر آوران اقتصاد سبز
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه بازرگاني صنعتي البرز
زمان زمان برگزاري : مهر ماه
مجري نمايشگاه : شركت نوانديشان تانا
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه آب و فاضلاب
زمان برگزاري : مهر ماه
مجري نمايشگاه : شركت آب و فاضلاب استان البرز
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج

نمايشگاه كودك و نوجوان ، اسباب بازي و فكري
زمان برگزاري : مهر ماه
مجري نمايشگاه:‌پارس رستاك
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه چاپ ، نشر و بسته بندي و صنايع وابسته
زمان برگزاري : آبان ماه
مجري نمايشگاه آروين سبز آتيه
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
كامپيوتر ، الكترونيك و مخابرات و ماشينهاي اداري
زمان برگزاري : آبان ماه
مجري نمايشگاه : شركت بين المللي مشكات تجارت ياس
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه خدمات و تجهيزات صنعت گردشگري و هتل داري ايران
زمان برگزاري : آذر ماه
مجري نمايشگاه : شركت بين المللي كمان گستر البرز
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
صنايع چوب ، كاغذ و تجهيزات وابسته
زمان برگزاري : دي ماه
مجري نمايشگاه : شركت بين المللي كمان گستر البرز
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه مديريت بحران ، امداد و نجات و ايمني استان البرز
زمان برگزاري : دي ماه
مجري نمايشگاه : شركت تعاوني مهر ايرانيان نيكنام
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه لوازم خانگي
زمان برگزاري : دي ماه
مجري نمايشگاه : شركت بين المللي مشكات تجارت ياس
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه صنايع كشاورزي ، مواد غذايي ، شيريني و شكلات
زمان برگزاري : بهمن ماه
مجري نمايشگاه : شركت نوانديشان تانا
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه تجهيزات و لوازم آشپزخانه ، حمام ، سونا و استخر آبي
زمان برگزاري : بهمن ماه
مجري نمايشگاه : شركت بين المللي كمان گستر البرز
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 
نمايشگاه خانه مدرن
زمان برگزاري : اسفند ماه
محل برگزاري : موسسه گلستان گلشهر
شهرستان كرج
 

 نمايشگاه مواد غذايي ، صنايع تبديلي و صنعت كشاورزي
زمان برگزاري : تير ماه
شهرستان ساوجبلاغ
 
نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون
زمان برگزاري : تير ماه
شهرستان ساوجبلاغ
 
نمايشگاه ساختمان و تاسيسات وابسته
زمان برگزاري :  مهر ماه
شهرستان ساوجبلاغ
 
نمايشگاه كودك ، اسباب بازي ، كمك آموزشي و نوشت افزار
زمان برگزاري :  مهر ماه
شهرستان ساوجبلاغ
 
نمايشگاه لوازم خانگي ، آشپزخانه ، حمام و تجهيزات وابسته
زمان برگزاري : آبان ماه
شهرستان ساوجبلاغ
 
نمايشگاه الكترونيك و صوت و تصوير
زمان برگزاري : دي ماه
شهرستان ساوجبلاغ
 
نمايشگاه توانمندي هاي صنعت و معدن شهرستان
زمان برگزاري : آبان ماه
شهرستان ساوجبلاغ
 
نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون
زمان برگزاري : بهمن ماه
شهرستان ساوجبلاغ
 
نمايشگاه كشاورزي و آبياري
زمان برگزاري : خرداد ماه
شهرستان نظر آباد
 
نمايشگاه سوغات و هدايا
زمان برگزاري : مرداد ماه
شهرستان نظر آباد
 
نمايشگاه مبلمان و لوستر
زمان برگزاري : مهر ماه
شهرستان نظر آباد
 

نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون