اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط

 

جمع ماهيانه عملكرد طرح نظارتي ويژه هدفمند سازي يارانه ها ارديبهشت 1390 سازمان بازرگاني استان البرز  
 
تاريخ تعداد كل گزارشهاي مردمي تعداد گزارشهاي مردمي پيگيري شده تعداد گشت مشترك متوسط روزانه تعداد بازرس فعال  
متخلف غير متخلف جمع تعداد بازرسان سازمان بازرگاني ناظر كميسيون نظارت بازرس مجامع امور صنفي جمع بازرسها  
 
 
90/02/01 23 4 19 23 5 14 0 45 59  
90/02/02       0 0   0   0  
90/02/03 27 9 15 24 6 14 0 61 75  
90/02/04 12 1 11 12 6 22 0 60 82  
90/02/05 22 4 18