اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
 گزار عملکرد دی ماه واحد ثبتارش سازمان بازرگانی استان البرز
شرح تعداد پرونده های تحویل شده
ثبت و سفارشات تحویل شده الکترونیکی کارمزد با فیش نقدی 871(فقره)
کارمزد پرداخت الکترونیکی 513(فقره)
پرونده ورود موقت 1(فقره)
پرونده ای تحویلی اصلاحیه تمدید و جایگزینی الکترونیکی 5 (فقره)
دستی 67(فقره )
جمع کل پرونده های تحویل شده 1457(فقره)
میزان کارمزد دریافتی 871723703ریال
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون