اخبار ويژه
لينك هاي مفيد
دفتر مقام معظم رهبري
رياست جمهوري
وزارت بازرگاني
پورتال مردم
پرسش  و پاسخ
ادغام
روز ملي صادرات
لينكهاي مرتبط
 اداره توسعه بازرگانی داخلی
  • حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات قیمت های داخلی و خارجی و کنترل مستمر قیمت ها .
  • شناسایی کانال های مختلف توزیع در سطح استان و ارائه پیشنهادهای سازنده در جهت بهبود سیستم توزیع .
  • جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم آمار مربوط به میزان جذب سهمیه و مصرف کالا و سایر اطلاعات مرتبط در سطح استان و انجام همکاری های لازم در ایجاد بانک های اطلاعاتی مربوط به امور بازرگانی .
  • شناسایی کانال های مختلف توزیع در سطح استان .
  • برنامه ریزی تامین و توزیع کالاها جهت مصارف خاص وفصلی و تامین به موقع نیازهای اقشار آسیب پذیر .
  • همکاری و مطالعه در زمینه امور حمل ونقل ، انبارها ، سردخانه ها و برآورد ظرفیت و ذخیره سازی کالا در استان با هماهنگی سازمان ها و واحدهای مربوط .
نقشه سايت | بازرسي و نظارت | معاونت ها
طراحی سایت در كرج و بهینه سازی سایت توسط سارگون